Υπηρεσίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - Ενοικίασης

Στη βάση της ολοένα και συνεχούς αύξησης των αναγκών ενός οργανισμού σε μηχανογραφικό εξοπλισμό, η DIGICOM έχει αναπτύξει μια υπηρεσία χρηματοδοτικής μίσθωσης ή και ενοικίασης εξοπλισμού Hardware σύμφωνα με την οποία, δύναται να μισθώσει εξοπλισμό και λογισμικό για επιμέρους τμήματα ή και για το σύνολο του προσωπικού της με βάσει τις ανάγκες του πελάτη και για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Παρέχεται λοιπόν η δυνατότητα στον πελάτη να αποφύγει την κοστοβόρα αγορά και παγιοποίηση μηχανογραφικού εξοπλισμού τον οποίο θα αναγκαστεί να αποσύρει και αντικαταστήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα τριών έως πέντε ετών και να ενοικιάσει αντ’ αυτού τον εξοπλισμό του για το διάστημα που επιθυμεί, μειώνοντας αισθητά το κόστος διαχείρισης των παγίων του και αποκτώντας την δυνατότητα να «ανακυκλώνει» διαρκώς την μηχανογραφική του υποδομή, διατηρώντας υψηλό επίπεδο υπολογιστικής ισχύος και νέων τεχνολογιών στους χρήστες του με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.