Υπηρεσίες Cloud

Ως cloud computing ορίζεται η δυνατότητα μια εταιρείας-οργανισμού να πληρώνει αποκλειστικά και μόνο για το εύρος των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί και για όσο τις χρησιμοποιεί και μόνο για τους πόρους που ξοδεύει προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει.

Ως εκ τούτου η Digicom σε συνεργασία και με κορυφαίους συνεργάτες παρέχει υπηρεσίες ως εξής

i) Software as a Service (SaaS) προκειμένου οι πελάτες μας να χρησιμοποιούν μόνο το τελικό λογισμικό ή και ολόκληρες πλατφόρμες λογισμικού γραφείου χωρίς να ασκούν καμία εποπτεία του τόπου και τρόπου λειτουργίας καθώς και των τεχνικών λεπτομερειών με μοναδική απαίτηση μια σύνδεση με ικανοποιητική ταχύτητα στο διαδίκτυο.

ii) Infrastructure as a Service (IaaS) προκειμένου οι πελάτες μας να εκμεταλλεύονται μηχανογραφική υποδομή, υπολογιστική ισχύ, πόρους συστημάτων, χώρους αποθήκευσης σύμφωνα με τις ανάγκες τους, μειώνοντας τις δαπάνες αγοράς και χρήσης εξοπλισμού, το ενεργειακό κόστος και διατηρώντας τη δυνατότητα αυξομείωσης των μηχανογραφικών τους απαιτήσεων, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας.