Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων

Η διαχείριση των εκτυπώσεων ενός οργανισμού είναι εξ’ ορισμού μια διαδικασία που μας οδηγεί στο να κερδίζουμε τον έλεγχο του όγκου των εκτυπώσεων την εικόνα του, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων, χρημάτων και την αύξηση της παραγωγικότητας των χρηστών.

Πέραν αυτών αποτρέπεται η περιβαντολλογική επιβάρυνση και επιτυγχάνεται η ασφάλεια των εγγράφων, παράγοντες μεγίστης σημασίας στις ημέρες μας.

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα, η εταιρεία μας σε συνεργασία με την XEROX Hellas, παγκόσμιο ηγέτη στην αγορά εκτυπωτικών και μηχανών γραφείου, έχει αναπτύξει ένα ολόκληρο τμήμα στην οργάνωση και διαχείριση των εκτυπώσεων. Με την βοήθεια των μηχανικών της XEROX αλλά και με δικούς μας πιστοποιημένους τεχνικούς, αναλαμβάνουμε μετά από επιτόπια επίβλεψη και ανάλυση του ετήσιου κόστους εκτύπωσης, την μελέτη και παροχή εναλλακτικών υπηρεσιών μίσθωσης εκτυπωτικών και πολυμηχανημάτων τα οποία σε συνδυασμό και με την ανά σελίδα εκτύπωσης χρήσης τους, μπορούν να μειώσουν το κόστος σύμφωνα με διάφορες μελέτες έως και 35% προσφέροντας τεράστια οικονομία πόρων και κατά συνέπεια τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια στο περιβάλλον.