Υπηρεσίες εκπαίδευσης

Οι σύγχρονες εταιρείες δεν επενδύουν μόνο στην τεχνολογία. Το πιο βασικό ίσως συστατικό της επιτυχίας βρίσκεται κρυμμένο στην κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού.

Η DIGICOM δύναται να παράσχει στοχευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης στο προσωπικό ομίλων και εταιρειών προκειμένου να εντρυφήσουν σε νεοεγκατασταθείσα συστήματα και τεχνολογίες με σκοπό την βελτιστοποίηση και παραγωγικότερη χρήση χρόνου και συστήματος-εφαρμογής.

Τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις, μπορούν να λάβουν χώρα είτε στον χώρο του πελάτη, ώστε η οικειότητα του χώρου να λειτουργήσει θετικά στον εκπαιδευόμενο αποβάλλοντάς του τυχόν στρεσογόνους παράγοντες, είναι και στα γραφεία της DIGICOM σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα εκπαίδευσης.