Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας, διαθέτει στο δυναμικό της μια ομάδα έμπειρων συμβούλων μηχανογράφησης, οι περισσότεροι των οποίων έχουν διατελέσει παλαιότερα και managers σε ΙΤ τμήματα μεγάλων ή και πολυεθνικών εταιρειών.

Η μελέτη και ανάπτυξη εξ’ ολοκλήρου ή και επιμέρους τμημάτων έργων της μηχανογραφικής υποδομής, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών ή και η αποσυμφόρηση της τοπικής υποδομής και ανάπτυξη εφαρμογών και διαδικασιών ελέγχου και αποθήκευσης στο cloud, μετατρέπονται σε επιτακτικές ανάγκες στο σύγχρονο περιβάλλον τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών.