Προϊόντα

Εξοπλισμός Υποδομής ΙΤ

Στηριζόμενοι στην τεχνογνωσία του άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού μας και σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές συστημάτων στον κόσμο, η Digicom προσφέρει συμφέρουσες λύσεις αγοράς μηχανογραφικού εξοπλισμού. Ξεκινώντας από τον εξοπλισμό του IT room και καταλήγοντας στον προσωπικό υπολογιστή του κάθε χρήστη προσφέρουμε τις πιο αποδοτικές λύσεις προκειμένου να εξυπηρετείται η εύρυθμη λειτουργία τους οργανισμού και με τα χαμηλότερα δυνατά κόστη. Στο επίπεδο του λογισμικού, και ξεκινώντας από τα λειτουργικά συστήματα των διακομιστών και των προσωπικών υπολογιστών και καταλήγοντας στις εφαρμογές γραφείου, τυχόν γραφιστικές ή και άλλες επιστημονικές εφαρμογές και έως τα προγράμματα προστασίας από κακόβουλα λογισμικά, η εταιρεία μας σχεδιάζει και εν τέλει εγγυάται, μέσω αυτών, την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου των συνεργατών της.

Εξοπλισμός και Ασφάλεια Δικτύων

Η καθολικότητα του παγκόσμιου ιστού και η χρήση του σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της καθημερινότητας των χρηστών και των επιχειρήσεων, ανάγει την ασφάλεια των δικτύων σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πληροφορικής στις ημέρες μας. Το συγκεκριμένο πρόβλημα ενισχύεται από την πολυπλοκότητα του σημερινού επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και από το πλήθος των οντοτήτων, χρηστών αλλά ακόμα και πελατών ενός οργανισμού, που επιθυμούν διαφορετικά προνόμια πρόσβασης στα δεδομένα του. Με την βοήθεια των πιστοποιημένων μηχανικών μας και σε συνεργασία πάντα με τους υπευθύνους μηχανογράφησης, παρέχουμε μελέτες τοπολογίας και ασφάλειας δικτύων τόσο σε υλοποιήσεις high end κατασκευαστών όσο και σε οικονομικότερες αλλά εξίσου αξιόπιστες προτάσεις.

Προϊόντα Εκτύπωσης

Η παραγωγικότητα στις ροές εργασίας ταυτόχρονα με την ασφάλεια των εγγράφων, η εξασφάλιση των τερματικών σημείων και η μέγιστη παραγωγικότητα τυχόν κινητών ροών εργασιών, καθιστούν την εκτύπωση σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας ενός οργανισμού. Η εταιρεία μας δύναται να προσφέρει ολοκληρωμένη μελέτη εγκατάστασης και διαχείρισης εκτυπωτικών μηχανών, σύμφωνα με το χωροταξικό σας σχεδιασμό, την ομαδοποίηση των τμημάτων προκειμένου να υλοποιηθεί μια ικανή υποδομή λειτουργίας σάρωσης και εκτύπωσης με ανταγωνιστικά κόστη εξοπλισμού αλλά κυρίως συντήρησης και αναλωσίμων. Επίσης η Digicom προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων στα πλαίσια της αποπαγιοποίησης του εξοπλισμού και της εν γένει ελαχιστοποίησης των εξόδων της διαχείρισης των αναλωσίμων καθώς και των συντηρήσεων, όπως εμφανίζονται στις “ Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων ”.

Οπτικοακουστικά Μέσα

Η επιτυχημένη παρουσίαση, η κρυστάλλινη εικόνα στην τηλεδιάσκεψη, η καταλυτική διάδραση στην εκπαίδευση, αποτελούν κομβικά, στοιχεία προστιθέμενης αξίας ενός οργανισμού. Η Digicom παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε οπτικοακουστικά μέσα, ψηφιακή σήμανση, διαδραστικούς πίνακες, βιντεοπροβολείς, διαδραστικούς πίνακες αφής, smart board και συνεδριακά συστήματα. Έχοντας εμπειρία στην δημιουργία αιθουσών διασκέψεων εταιρειών αλλά και αιθουσών διδασκαλίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, καθώς και φροντιστηριακών διαδραστικών συστημάτων, μπορούμε να εγγυηθούμε την λειτουργικότητα, πρακτικότητα και το κατά το δυνατόν μειωμένο κόστος κτίσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού σας.